top of page
hazena01 - historie.jpg

Historie

Klub národní házené Moravské Slavie má již více než 90-letou tradici. V roce 1919 byl založen odbor dívčí házené při SK Moravská Slavia, který v letech 1920-1930 slavil celou řadu úspěchů v celorepublikovém měřítku. V roce 1922 se k družstvu děvčat přidalo nově vytvořené družstvo mužů, které od roku 1923 začalo hrát župní přebor, jako jedno ze čtrnácti družstev. Hráčky a hráči české házené Moravské Slavie slavili v předválečných letech celou řadu úspěchů. 9 mistrů Západomoravské župy, 3 zemští mistři Moravy a 1 mistr ČSR. Ojedinělý úspěch byl potom v roce 1930, kdy družstvo mužů získalo tři tituly a to Mistr župy, Mistr Moravy a Mistr ČSR. Navíc i zlatou plaketu.
Válečná a poválečná léta již tak úspěšná nebyla. Oddíl zanikl a byl opět vytvořen až v roce 1965. Od tohoto okamžiku se datuje novodobá historie našeho klubu, který až do roku 1993 působil jako jeden z oddílů v rámci TJ Moravská Slavia. V roce 1993 a to 16. června vzniká nový právní subjekt s názvem Klub národní házené Moravská Slavia Brno.

24.1.JPG

Pocta panu Matulovi

3.března 2018 tomu bylo 97 let od narození významného představitele jihomoravské národní házené, dlouholetého hráče, trenéra, funkcionáře a propagátora národní házené, milovaného a váženého pana Bohuslava Matuly.


Bohuslav Matula se narodil 3.března 1921 ve Zbýšově u Slavkova, kde od mládí sportoval a cvičil v Sokole. Hrával zde také kopanou a pěstoval lehkou atletiku. Od 16.let, v roce 1937,  začal hrát českou házenou jako dorostenec.

Hrával tehdejší krajskou sokolskou soutěž, která byla rozdělena na několik okrsků v Brně a okolí podle působnosti sokolských jednot. Zajímavé bylo, že hrál ještě několik utkání na hřišti s obdélníkovým brankovištěm ve vzdálenosti 4m od branky. V krátké době se však přešlo k dnešnímu půlkruhovému brankovišti.

Po skončení II. světové války se u nás česká házená těšila velkému rozkvětu a oblibě. Ve Zbýšově tehdy českou házenou hrála žákovská, dorostenecká i mužská družstva a na zápasy chodila celá vesnice. Matula ve svém oddíle trénoval žáky a dorostence. Po vzniku okresních a krajských výborů ČSTV se jeho družstva dostala do krajských soutěží. Okolo roku 1950 absolvoval kurzy rozhodčích a trenérů.

Českou házenou hrál Matula 23 let a jako hráč skončil ve věku 40.let. Poté se věnoval funkci rozhodčího krajského přeboru české házené v Brně. Zúčastnil se několika školení trenérů a rozhodčích.

V roce 1965 byl u založení oddílu české házené při TJ Moravská Slavia v Brně. Byl členem výboru oddílu, trenérem žáků a dorostenců, později i mužů. Současně byl i aktivním rozhodčím. V této době občas hrával i za staré gardy.

Bohuslav Matula zastával i různé funkce v komisích hlavního výboru TJ Moravská Slavia. V letech 1960 - 1970 byl členem sekce národní házené na Krajském výboru ČSTV v Brně ve funkci předsedy propagační komise. Rovněž byl členem Městského výboru ČSTV, sekce národní házené.

Ještě v roce 1995 vedl druholigové družstvo mužů nynějšího Klubu národní házené Moravská Slavia Brno. Později byl stálým členem výboru, kde obětavě pracoval ve prospěch nás všech, kdy neúnavně trénoval dorostence a žáky. Velmi podrobně také vedl kroniku klubu. Jeho kroniky jsou nejen mapováním našeho klubu, ale také našeho sportu na celé Moravě.

S hlubokým zármutkem jsme 12.prosince 2008 přijali zprávu o jeho odchodu.


Bohuslav Matula se velmi aktivně a obětavě věnoval národní házené neuvěřitelných 71 let. Byl příkladným sportovcem, laskavým člověkem s vysokými morálními hodnotami.


Váženému panu Bohuslavu Matulovi za svou celoživotní obětavou práci pro národní házenou děkují všichni házenkáři. Pan Matula zůstane navždy žít v našich srdcích a vzpomínkách.

autor: Svatopluk Lamprecht

bottom of page